Đà Nẵng lập "bản đồ", cách ly công dân về, đến từ 42 địa phương có dịch

Đà Nẵng kiểm soát chặt công dân đến, về từ các vùng dịch. Ảnh: Tường Minh
Đà Nẵng kiểm soát chặt công dân đến, về từ các vùng dịch. Ảnh: Tường Minh
Đà Nẵng kiểm soát chặt công dân đến, về từ các vùng dịch. Ảnh: Tường Minh
Lên top