Đà Nẵng lập Ban chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 13

Ngư dân Đà Nẵng đưa tàu thuyền vào bờ tránh bão số 13. Ảnh: Tường Minh
Ngư dân Đà Nẵng đưa tàu thuyền vào bờ tránh bão số 13. Ảnh: Tường Minh
Ngư dân Đà Nẵng đưa tàu thuyền vào bờ tránh bão số 13. Ảnh: Tường Minh
Lên top