Đà Nẵng lập 200 tổ tuần tra giám sát việc tạm dừng hoạt động 7 ngày

Đà Nẵng thành lập 200 tổ giám sát việc người dân không ra khỏi nhà. Ảnh: Thanh Chung
Đà Nẵng thành lập 200 tổ giám sát việc người dân không ra khỏi nhà. Ảnh: Thanh Chung
Đà Nẵng thành lập 200 tổ giám sát việc người dân không ra khỏi nhà. Ảnh: Thanh Chung
Lên top