Đà Nẵng lập 12 chốt kiểm soát, phòng COVID-19 lây ngược vào thành phố

Lên top