Đà Nẵng: Lao động ngoại tỉnh yên tâm sản xuất ở tâm dịch

Người lao động ngoại tỉnh ở Đà Nẵng vừa phòng dịch vừa sản xuất để cùng thành phố vượt qua khó khăn. Ảnh: Thuỳ Trang
Người lao động ngoại tỉnh ở Đà Nẵng vừa phòng dịch vừa sản xuất để cùng thành phố vượt qua khó khăn. Ảnh: Thuỳ Trang
Người lao động ngoại tỉnh ở Đà Nẵng vừa phòng dịch vừa sản xuất để cùng thành phố vượt qua khó khăn. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top