Đà Nẵng: Làng bánh tráng Túy Loan vào vụ Tết

Bánh tráng Túy Loan thường được đóng gói để bán cho người dân ăn Tết, làm quà biếu gửi cho những người con xa quê, thậm chí gửi qua Mỹ, Nhật. Ảnh: HL
Bánh tráng Túy Loan thường được đóng gói để bán cho người dân ăn Tết, làm quà biếu gửi cho những người con xa quê, thậm chí gửi qua Mỹ, Nhật. Ảnh: HL
Bánh tráng Túy Loan thường được đóng gói để bán cho người dân ăn Tết, làm quà biếu gửi cho những người con xa quê, thậm chí gửi qua Mỹ, Nhật. Ảnh: HL
Lên top