Đà Nẵng lại lao đao vì thiếu nước sinh hoạt

Tình trạng nước nhiễm mặn ngày càng nghiêm trọng, cùng với thời tiết khô hạn, khiến việc cấp nước sinh hoạt tại Đà Nẵng trở nên khó khăn. Ảnh: P.V
Tình trạng nước nhiễm mặn ngày càng nghiêm trọng, cùng với thời tiết khô hạn, khiến việc cấp nước sinh hoạt tại Đà Nẵng trở nên khó khăn. Ảnh: P.V
Tình trạng nước nhiễm mặn ngày càng nghiêm trọng, cùng với thời tiết khô hạn, khiến việc cấp nước sinh hoạt tại Đà Nẵng trở nên khó khăn. Ảnh: P.V
Lên top