Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đà Nẵng kỷ luật 5 cán bộ ký tên tập thể và viết trên mạng xã hội sai sự thật