Đà Nẵng: Khử trùng nơi ở của chuyên gia Trung Quốc dương tính SARS-CoV-2

Đà Nẵng đang nỗ lực truy vết các F1 của chuyên gia Trung Quốc dương tính SARS-CoV-2. Ảnh: Huu Long
Đà Nẵng đang nỗ lực truy vết các F1 của chuyên gia Trung Quốc dương tính SARS-CoV-2. Ảnh: Huu Long
Đà Nẵng đang nỗ lực truy vết các F1 của chuyên gia Trung Quốc dương tính SARS-CoV-2. Ảnh: Huu Long
Lên top