Đà Nẵng không thể mở cửa đón khách khi các địa phương đóng "biên giới"

Đà Nẵng không thể đón khách nếu các địa phương, các nước "gởi" khách vẫn đóng cửa. Ảnh: Hữu Long
Đà Nẵng không thể đón khách nếu các địa phương, các nước "gởi" khách vẫn đóng cửa. Ảnh: Hữu Long
Đà Nẵng không thể đón khách nếu các địa phương, các nước "gởi" khách vẫn đóng cửa. Ảnh: Hữu Long
Lên top