Đà Nẵng: Không được chủ quan, lơ là phòng chống dịch

Tại sân bay Đà Nẵng, người dân luôn chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: HỮu Long
Tại sân bay Đà Nẵng, người dân luôn chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: HỮu Long
Tại sân bay Đà Nẵng, người dân luôn chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: HỮu Long
Lên top