Đà Nẵng khen thưởng công dân báo án vụ valy chứa thi thể trôi sông

Nhờ có ông Khanh, Công an Đà Nẵng đã phát hiện vụ án gây rụng động dư luận
Nhờ có ông Khanh, Công an Đà Nẵng đã phát hiện vụ án gây rụng động dư luận
Nhờ có ông Khanh, Công an Đà Nẵng đã phát hiện vụ án gây rụng động dư luận
Lên top