Đà Nẵng khánh thành hệ thống nước xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn

Lên top