Đà Nẵng: Khẩn trương ngăn cháy rừng đe dọa thiêu trụi nhà dân

Cơ quan chức năng nỗ lực ngăn đám cháy ảnh hưởng đến nhà dân. Ảnh: Thùy Trang
Cơ quan chức năng nỗ lực ngăn đám cháy ảnh hưởng đến nhà dân. Ảnh: Thùy Trang
Cơ quan chức năng nỗ lực ngăn đám cháy ảnh hưởng đến nhà dân. Ảnh: Thùy Trang
Lên top