Đà Nẵng khẩn trương "chạy" bão số 5 Conson trước 12h hôm nay

Đà Nẵng khẩn trương "chạy" bão số 5 Conson trước 12h hôm nay 11.9. Ảnh: TH
Đà Nẵng khẩn trương "chạy" bão số 5 Conson trước 12h hôm nay 11.9. Ảnh: TH
Đà Nẵng khẩn trương "chạy" bão số 5 Conson trước 12h hôm nay 11.9. Ảnh: TH
Lên top