Đà Nẵng khắc phục những khiếm khuyết sau 20 năm chỉnh trang đô thị

Sau 20 năm chỉnh trang đô thị, Đà Nẵng đã nhận ra sai lầm khi xây dựng cả trăm tuyến đường hẹp dưới 4m. Ảnh: T.H
Sau 20 năm chỉnh trang đô thị, Đà Nẵng đã nhận ra sai lầm khi xây dựng cả trăm tuyến đường hẹp dưới 4m. Ảnh: T.H
Sau 20 năm chỉnh trang đô thị, Đà Nẵng đã nhận ra sai lầm khi xây dựng cả trăm tuyến đường hẹp dưới 4m. Ảnh: T.H
Lên top