Đà Nẵng kêu gọi thanh niên tham gia đội tình nguyện phòng chống COVID-19

Đà Nẵng kêu gọi thanh niên tham gia đội tình nguyện phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng kêu gọi thanh niên tham gia đội tình nguyện phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng kêu gọi thanh niên tham gia đội tình nguyện phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top