Đà Nẵng kêu gọi người dân chia sẻ khó khăn với nhau trong đại dịch COVID-19

Đà Nẵng kêu gọi người dân hỗ những gia đình đang gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Đà Nẵng kêu gọi người dân hỗ những gia đình đang gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Đà Nẵng kêu gọi người dân hỗ những gia đình đang gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Lên top