Đà Nẵng hướng dẫn việc cấp giấy đi đường mới

Đà Nẵng hướng dẫn cấp, xác nhận giấy đi đường của cơ quan có thẩm quyền. Ảnh: Thanh Chung
Đà Nẵng hướng dẫn cấp, xác nhận giấy đi đường của cơ quan có thẩm quyền. Ảnh: Thanh Chung
Đà Nẵng hướng dẫn cấp, xác nhận giấy đi đường của cơ quan có thẩm quyền. Ảnh: Thanh Chung
Lên top