Đà Nẵng hướng dẫn cấp thẻ nhận diện cho người tham gia giao thông

Những người ở Đà Nẵng ra đường phải có giấy nhận diện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố. Ảnh: Thanh Chung
Những người ở Đà Nẵng ra đường phải có giấy nhận diện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố. Ảnh: Thanh Chung
Những người ở Đà Nẵng ra đường phải có giấy nhận diện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố. Ảnh: Thanh Chung
Lên top