Đà Nẵng hợp tác với Facebook để ứng phó thiên tai

Bản đồ thiên tai của Facebook sẽ giúp Đà Nẵng ứng phó thiên tai. Ảnh: TT
Bản đồ thiên tai của Facebook sẽ giúp Đà Nẵng ứng phó thiên tai. Ảnh: TT
Bản đồ thiên tai của Facebook sẽ giúp Đà Nẵng ứng phó thiên tai. Ảnh: TT
Lên top