Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Đà Nẵng hợp tác với Facebook để ứng phó thiên tai

Bản đồ thiên tai của Facebook sẽ giúp Đà Nẵng ứng phó thiên tai. Ảnh: TT
Bản đồ thiên tai của Facebook sẽ giúp Đà Nẵng ứng phó thiên tai. Ảnh: TT
Bản đồ thiên tai của Facebook sẽ giúp Đà Nẵng ứng phó thiên tai. Ảnh: TT
Lên top