Đà Nẵng: Hơn 300m đường nằm trong “ma trận” xe du lịch

Hàng loạt xe du lịch chen chúc nhau trên đoạn đường với chiều rộng chỉ hơn 10m (ảnh: Bảo Trung)
Hàng loạt xe du lịch chen chúc nhau trên đoạn đường với chiều rộng chỉ hơn 10m (ảnh: Bảo Trung)
Hàng loạt xe du lịch chen chúc nhau trên đoạn đường với chiều rộng chỉ hơn 10m (ảnh: Bảo Trung)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM