Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đà Nẵng hoãn nhiều cuộc họp, hội nghị quan trọng

Trung tâm hành chính Đà Nẵng.
Trung tâm hành chính Đà Nẵng.