Đà Nẵng hoãn nhiều cuộc họp, hội nghị quan trọng

Trung tâm hành chính Đà Nẵng.
Trung tâm hành chính Đà Nẵng.
Trung tâm hành chính Đà Nẵng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top