Đà Nẵng hỗ trợ Thừa Thiên Huế khắc phục hậu quả cơn bão số 5

Đà Nẵng hỗ trợ Thừa Thiên Huế 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả cơn bão số 5. Ảnh: Công Tâm
Đà Nẵng hỗ trợ Thừa Thiên Huế 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả cơn bão số 5. Ảnh: Công Tâm
Đà Nẵng hỗ trợ Thừa Thiên Huế 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả cơn bão số 5. Ảnh: Công Tâm
Lên top