Đà Nẵng hỗ trợ 160 triệu đồng cho cán bộ đầu tiên tự nguyện “nhường ghế”

Ông Lê Văn Quang là cán bộ đầu tiên của Đà Nẵng nhận chính sách hỗ trợ khi tự nguyện xin nghỉ việc. Ảnh: TT
Ông Lê Văn Quang là cán bộ đầu tiên của Đà Nẵng nhận chính sách hỗ trợ khi tự nguyện xin nghỉ việc. Ảnh: TT
Ông Lê Văn Quang là cán bộ đầu tiên của Đà Nẵng nhận chính sách hỗ trợ khi tự nguyện xin nghỉ việc. Ảnh: TT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top