Đà Nẵng hỗ trợ 150 triệu đồng cho 3 chủ tàu cá Bình Định bị cháy

Đà Nẵng hỗ trợ 150 triệu đồng cho 3 chủ tàu cá Bình Định bị cháy. Ảnh: TT
Đà Nẵng hỗ trợ 150 triệu đồng cho 3 chủ tàu cá Bình Định bị cháy. Ảnh: TT
Đà Nẵng hỗ trợ 150 triệu đồng cho 3 chủ tàu cá Bình Định bị cháy. Ảnh: TT
Lên top