Đà Nẵng: Hàng nghìn hộ xây dựng trái phép đòi chính quyền giải quyết nước sạch

Ông Nguyễn Nho Trung - Chủ tịch HĐND Đà Nẵng chỉ ra vấn đề xây dựng trái phép tại dự án ga đường sắt mới của thành phố. Ảnh: TT
Ông Nguyễn Nho Trung - Chủ tịch HĐND Đà Nẵng chỉ ra vấn đề xây dựng trái phép tại dự án ga đường sắt mới của thành phố. Ảnh: TT