Đà Nẵng hạn chế phụ thuộc vào thị trường khách du lịch Trung – Hàn

Khách Hàn Quốc và Trung Quốc đang chiếm lĩnh thị trường khách du lịch Đà Nẵng. Ảnh: NG
Khách Hàn Quốc và Trung Quốc đang chiếm lĩnh thị trường khách du lịch Đà Nẵng. Ảnh: NG
Khách Hàn Quốc và Trung Quốc đang chiếm lĩnh thị trường khách du lịch Đà Nẵng. Ảnh: NG

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top