Đà Nẵng giúp Quảng Nam kiểm soát khai báo y tế online, truy vết COVID-19

Đà Nẵng giúp Quảng Nam kiểm soát khai báo y tế online, truy vết COVID-19. Ảnh cảnh ách tắc giao thông tại cửa ngõ ra vào Quảng Nam
Đà Nẵng giúp Quảng Nam kiểm soát khai báo y tế online, truy vết COVID-19. Ảnh cảnh ách tắc giao thông tại cửa ngõ ra vào Quảng Nam
Đà Nẵng giúp Quảng Nam kiểm soát khai báo y tế online, truy vết COVID-19. Ảnh cảnh ách tắc giao thông tại cửa ngõ ra vào Quảng Nam
Lên top