Đà Nẵng giãn cách theo Chỉ thị 16 tại 4 phường

Đà Nẵng giãn cách theo Chỉ thị 16 tại 4 phường để khoanh vùng dịch. Ảnh: TT
Đà Nẵng giãn cách theo Chỉ thị 16 tại 4 phường để khoanh vùng dịch. Ảnh: TT
Đà Nẵng giãn cách theo Chỉ thị 16 tại 4 phường để khoanh vùng dịch. Ảnh: TT
Lên top