Đà Nẵng: Giám sát, xử lý tình trạng gây ồn do mở nhạc, hát karaoke

Tình trạng sử dụng loa âm thanh lớn để mở nhạc, tổ chức hát karaoke, gây tiếng ồn ngày càng phổ biển. Ảnh minh họa
Tình trạng sử dụng loa âm thanh lớn để mở nhạc, tổ chức hát karaoke, gây tiếng ồn ngày càng phổ biển. Ảnh minh họa
Tình trạng sử dụng loa âm thanh lớn để mở nhạc, tổ chức hát karaoke, gây tiếng ồn ngày càng phổ biển. Ảnh minh họa
Lên top