Đà Nẵng giải thể 538 doanh nghiệp, tạm ngừng hơn 2.200 doanh nghiệp

Thời điểm này, Đà Nẵng chỉ có các doanh nghiệp lớn trong các khu công nghiệp đang hoạt động với phương thức "3 tại chỗ". Ảnh: Tường Minh
Thời điểm này, Đà Nẵng chỉ có các doanh nghiệp lớn trong các khu công nghiệp đang hoạt động với phương thức "3 tại chỗ". Ảnh: Tường Minh
Thời điểm này, Đà Nẵng chỉ có các doanh nghiệp lớn trong các khu công nghiệp đang hoạt động với phương thức "3 tại chỗ". Ảnh: Tường Minh
Lên top