Đà Nẵng giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện

Đà Nẵng là địa phương đầu tiên mở dịch vụ nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện. Ảnh: TA
Đà Nẵng là địa phương đầu tiên mở dịch vụ nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện. Ảnh: TA
Đà Nẵng là địa phương đầu tiên mở dịch vụ nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện. Ảnh: TA

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top