Đà Nẵng: Gần 9 tỉ đồng trang trí hoa và điện phục vụ Tết năm 2020

Đường hoa Xuân Kỷ Hợi 2019. Ảnh: H.Vinh
Đường hoa Xuân Kỷ Hợi 2019. Ảnh: H.Vinh
Đường hoa Xuân Kỷ Hợi 2019. Ảnh: H.Vinh
Lên top