Đà Nẵng: Dừng thi công dự án đổ đất lấn sông Cu Đê

Lên top