Đà Nẵng dừng phát triển xe buýt BRT vì không phù hợp thực tế

Đà Nẵng quyết định dừng phát triển xe buýt BRT vì không phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Ảnh: Hữu Long
Đà Nẵng quyết định dừng phát triển xe buýt BRT vì không phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Ảnh: Hữu Long
Đà Nẵng quyết định dừng phát triển xe buýt BRT vì không phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Ảnh: Hữu Long
Lên top