Đà Nẵng đưa tàu thuyền lên bờ, cho người dân chèn chống nhà trước bão

Đà Nẵng đưa tàu thuyền lên bờ, cho người dân chèn chống nhà trước bão số 5. Ảnh: Sơn Trà
Đà Nẵng đưa tàu thuyền lên bờ, cho người dân chèn chống nhà trước bão số 5. Ảnh: Sơn Trà
Đà Nẵng đưa tàu thuyền lên bờ, cho người dân chèn chống nhà trước bão số 5. Ảnh: Sơn Trà
Lên top