Đà Nẵng đưa số điện thoại từng quầy hàng ở chợ, siêu thị đến người dân

Đà Nẵng đưa số điện thoại từng quầy hàng ở chợ, siêu thị đến người dân. Ảnh: TT
Đà Nẵng đưa số điện thoại từng quầy hàng ở chợ, siêu thị đến người dân. Ảnh: TT
Đà Nẵng đưa số điện thoại từng quầy hàng ở chợ, siêu thị đến người dân. Ảnh: TT
Lên top