Đà Nẵng đưa hàng trăm bệnh nhân về quê ăn Tết trên“Chuyến xe nghĩa tình”

Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức xe đưa bệnh nhân về quê đón Tết
Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức xe đưa bệnh nhân về quê đón Tết
Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức xe đưa bệnh nhân về quê đón Tết
Lên top