Đà Nẵng đổi phương án, cách ly 22 khách Hàn Quốc ở nhà khách thành phố

Đà Nẵng cách ly 80 hành khách trên chuyến bay từ Daegu, Hàn Quốc về
Đà Nẵng cách ly 80 hành khách trên chuyến bay từ Daegu, Hàn Quốc về
Đà Nẵng cách ly 80 hành khách trên chuyến bay từ Daegu, Hàn Quốc về
Lên top