Đà Nẵng: Doanh nghiệp gặp khó, chính quyền lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc

Đà Nẵng đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ảnh: HL
Đà Nẵng đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ảnh: HL
Đà Nẵng đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ảnh: HL
Lên top