Đà Nẵng dỡ bỏ giãn cách trên các phương tiện vận tải

Từ chiều 13.9.2020 các phương tiện vận tải tại Đà Nẵng sẽ trở lại hoạt động bình thường. Ảnh GT
Từ chiều 13.9.2020 các phương tiện vận tải tại Đà Nẵng sẽ trở lại hoạt động bình thường. Ảnh GT
Từ chiều 13.9.2020 các phương tiện vận tải tại Đà Nẵng sẽ trở lại hoạt động bình thường. Ảnh GT
Lên top