Đà Nẵng điều chỉnh vùng cách ly y tế, nới lỏng nhiều khu vực ở quận Sơn Trà

Một điểm cách ly y tế tại phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng. Ảnh: T.C
Một điểm cách ly y tế tại phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng. Ảnh: T.C
Một điểm cách ly y tế tại phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng. Ảnh: T.C
Lên top