Đà Nẵng đề xuất cấm dân ra đường từ 20 giờ tối đến 6 giờ sáng

Đà Nẵng chuẩn bị áp dụng cấm dân ra đường từ 20 giờ tối đến 6 giờ sáng. Ảnh: ATh
Đà Nẵng chuẩn bị áp dụng cấm dân ra đường từ 20 giờ tối đến 6 giờ sáng. Ảnh: ATh
Đà Nẵng chuẩn bị áp dụng cấm dân ra đường từ 20 giờ tối đến 6 giờ sáng. Ảnh: ATh
Lên top