Đà Nẵng đề nghị không mang hàng ủng hộ đến khu vực cách ly

Lên top