Đà Nẵng đề nghị không găm hàng, đầu cơ tăng giá trong mùa COVID-19

Nhiều hoạt động không thiết yếu phải tạm dừng để tập trung trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Hữu Long
Nhiều hoạt động không thiết yếu phải tạm dừng để tập trung trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Hữu Long
Nhiều hoạt động không thiết yếu phải tạm dừng để tập trung trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Hữu Long
Lên top