Liên quan đến vụ án Vũ "nhôm":

Đà Nẵng đề nghị khai trừ Đảng đối với ông Trần Văn Minh - cựu Chủ tịch UBND thành phố

Cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Văn Minh.
Cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Văn Minh.
Cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Văn Minh.
Lên top