Đà Nẵng đầu mùa khô, nước sinh hoạt đã bị nhiễm mặn

Đà Nẵng triển khai tuyến 2 đập tạm ngăn mặn để ứng phó với việc nước bị nhiễm mặn nghiêm trọng. Ảnh: T.TR
Đà Nẵng triển khai tuyến 2 đập tạm ngăn mặn để ứng phó với việc nước bị nhiễm mặn nghiêm trọng. Ảnh: T.TR
Đà Nẵng triển khai tuyến 2 đập tạm ngăn mặn để ứng phó với việc nước bị nhiễm mặn nghiêm trọng. Ảnh: T.TR
Lên top