Đà Nẵng dành 6 khách sạn cách ly miễn phí cho người về từ TPHCM

Đà Nẵng dành 6 khách sạn cách ly miễn phí cho bà con đồng hương TPHCM. Ảnh: TT
Đà Nẵng dành 6 khách sạn cách ly miễn phí cho bà con đồng hương TPHCM. Ảnh: TT
Đà Nẵng dành 6 khách sạn cách ly miễn phí cho bà con đồng hương TPHCM. Ảnh: TT
Lên top