Đà Nẵng đang sát cánh, vượt qua đại dịch

Triệu người dân thành phố hỗ trợ hàng chục lượt lương thực thực phẩm vào các bệnh viện mỗi ngày. Ảnh: Vạn Tình
Triệu người dân thành phố hỗ trợ hàng chục lượt lương thực thực phẩm vào các bệnh viện mỗi ngày. Ảnh: Vạn Tình
Triệu người dân thành phố hỗ trợ hàng chục lượt lương thực thực phẩm vào các bệnh viện mỗi ngày. Ảnh: Vạn Tình
Lên top